Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo nové dokumenty pro žadatele o náhradní rodičovství, a to žádost o zařazení do evidence a přílohu k žádosti. MPSV vydáním těchto nových formulářů reaguje na praktické připomínky sociálních pracovníků působících v oblasti NRP, ale i podněty pěstounů. Formuláře jsou oproti stávajícímu stavu zjednodušené a přizpůsobené aktuální právní úpravě. Formuláře najdete na https://pestounskapecevkk.cz/index.php/dokumenty