Pěstouni nejen pěstounům pořádají v sobotu 27. května 2017 od 13,30 hod na čerpací stanici Robin Oil Cheb - Zlatý vrch akci RODINNÝ MOTODEN. Jedná se o akci, která má pobavit a informovat o náhradní rodinné péči a možnostech, jak se lze aktivně zapojit.