Nejčastější dotazy

Pokud byste rádi znali odpověď i na Váš dotaz, který se týká pěstounské péče, napište nám jej, prosím, na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

1. Mohu vykonávat pěstounskou péči jako samoživitel/samoživitelka? 

Pěstouny se mohou stát jak manželský pár, tak samožadatelka, či samožadatel. V případě, že se jedná o nesezdaný pár a žadatelem je pouze jeden z tohoto páru, je důležité upozornit na to, že procesem odborného posouzení musí projít i druhý z partnerů, který není žadatelem.

2. Jak dlouho trvá proces zařazení do evidence žadatelů o pěstounskou péči?

Proces má dvě fáze. První se odehrává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu máte trvalé bydliště.  Zde podáte žádost a úřad provádí kompletaci dokumentů, které se k žádosti přikládají. Tato fáze by neměla trvat déle, než 3 měsíce.  Druhá, složitější fáze procesu je v kompetenci Krajského úřadu Karlovarského kraje. V této fázi absolvujete psychologické vyšetření, odbornou přípravu pro budoucí pěstouny a všechny podklady o Vás shromážděné budou odborně posouzeny. Tato fáze procesu je poněkud delší, než v prvním kroku. Ani zde nelze přesně říci, jak dlouho tato fáze potrvá, přibližně však počítejte s dobou 9 měsíců. Celý proces od podání žádosti do zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny trvá cca 1 rok.

3. Mohu si vybrat dítě, kterému chci být pěstounem?

Nikoliv. Nevybírá se dítě pro Vás, ale naopak, dětem v evidenci se vybírají vhodní pěstouni. To znamená, že u všech dětí v evidenci jsou hodnoceny jejich aktuální potřeby a hledá se, kteří pěstouni jsou schopni na základě jejich odborného posouzení tyto potřeby dítěte naplnit. Neznamená to však, že musíte přijmout jakékoliv dítě. V průběhu odborného posouzení se zkoumá míra Vaší tolerance zejména k etnicitě, náboženským a kulturním odchylkám, zdravotním handicapům a vzdělavatelnosti dítěte, které by mělo přijít do Vaší rodiny. Míra Vaší tolerance je následně zohledňována při vyhledávání vhodných pěstounů pro dítě. Konečné slovo je ale na Vás, tj. po seznámení s dítětem máte možnost ustoupit od zprostředkování pěstounské péče k tomuto dítěti. Nadále budete vedeni v evidenci krajského úřadu a bude s Vámi počítáno jako s případnými vhodnými pěstouny (při následném zprostředkování pěstounské péče jinému dítěti).

4. Co když se dítě, které budu mít v pěstounské péči, nebude chtít s rodičem stýkat a rodič na tom bude trvat?

Problematiku tohoto charakteru nebudete nikdy rozhodovat sami. Je pravdou, že jednou z povinností pěstouna je v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte udržovat a rozvíjet sounáležitost dítěte s osobami blízkými a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči.  Individuální plán ochrany dítěte vypracovává orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož působnosti má přijaté dítě trvalý pobyt. Plán musí zohledňovat nejlepší zájem dítěte. Orgán sociálně-právní ochrany měl při vytváření individuálního plánu ochrany dítěte spolupracovat s Vaší tzv. doprovázející organizací. Tato organizace Vám bude zajišťovat potřebné odborné zázemí a pomoc. Jak orgán sociálně-právní ochrany dětí, tak i doprovázející organizace Vám mohou zprostředkovat pomoc dalších odborníků (např. psychologa, psychiatra)  či sociální služby. Záleží tedy na celkovém vyhodnocení situace dítěte a zhodnocení nejlepšího zájmu dítěte.

5. Pomůže mi někdo po převzetí dítěte do pěstounské péče?

Samozřejmě. Při výkonu pěstounské péče nikdy nebudete sami. Po přijetí dítěte si zvolíte tzv. doprovázející organizaci, jejíž pracovníci Vám budou zajišťovat potřebné odborné zázemí a pomoc. Zároveň budete spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, v jehož působnosti bude mít přijaté dítě trvalý pobyt. Pokud bude potřeba, pomohou Vám tyto instituce zprostředkovat také například pomoc psychologa, nebo sociální služby.