Potřebujeme rodinu

Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Příběh Robíka

Upozornění

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze žadatelům, kteří jsou zařazeni v evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené některým z krajských úřadů v rámci ČR. O konečném zprostředkování náhradní rodinné péče rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje se souhlasem krajského úřadu, v jehož evidenci jsou žadatelé zařazeni.
Údaje o dětech jsou anonymizované.  Bližší údaje o dětech nelze sdělovat po telefonu, krajský úřad je poskytne žadatelům až při osobním seznámení s dokumentací dítěte. 

Jak to funguje?

1. V případě, že jste žadatel zařazený do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny kteréhokoliv krajského úřadu v rámci ČR a máte zájem o zprostředkování náhradní rodinné péče ke konkrétnímu dítěti z této rubriky, kontaktujte pracovnici pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Karlovarského kraje Bc. Miluši Merklovou na tel. čísle 354 222 497, případně prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Té sdělíte Vaše kontaktní údaje.

2. Následně budou na krajský úřad, v jehož evidenci jste vedeni jako osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, zaslány informace o dítěti. Pracovníci příslušného krajského úřadu posoudí Váš záměr a následně vyhodnotí, zda zašlou Krajskému úřadu Karlovarského kraje Vaší dokumentaci k faktickému projednání.

3. Pokud se tak stane, pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje svolají pracovní skupinu pro projednání dětí vhodných do náhradní rodinné péče a v kruhu odborníků rozhodnou, zda jste pro dítě vhodnými osvojiteli/pěstouny, či nikoliv.

 

Aktuálně hledáme rodinu pro:

Daniel, nar. 8/2002, Nella, nar. 2/2006 a Tea, nar. 9/2013

Aktuálně hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro tři sourozence. Maminka dětem zemřela a tatínek se zdržuje neznámo kde. Širší rodina se o děti postarat nemůže, proto jsou sourozenci společně umístěni v dětském domově v Karlovarském kraji. Děti jsou zdravé, dvě starší navštěvují běžnou ZŠ, není diagnostikována žádná porucha učení, pozornosti aj. S ohledem na matčinu nemoc je nejstarší Daniel zvyklý pomáhat s péčí o mladší sestry. Sourozenci jsou si blízcí, jejich případné rozdělení by pro ně znamenalo velkou emocionální zátěž. Všechny tři děti jsou šikovné a pohledné. Mají tmavé vlasy, Daniel a Tea mají modrošedé oči, Nella má oči hndědozelené. Pomozte nám těmto dětem najít novou rodinu.


Michal,  nar. 10/2017

Chlapeček se narodil velmi předčasně. Po propuštění z porodnice byl předán do péče pěstounů na přechodnou dobu, protože maminka z porodnice odešla a již se nevrátila. Nikdo neví, kde se nyní zdržuje. Návrat děťátka k mamince je velmi nepravděpodobný. Maminka má velké potíže se závislostí na návykových látkách a její životní styl by byl pro Míšu rizikový. Hledáme proto pro chlapečka pěstouny, kteří jsou připraveni nahradit Míšovi rodinu na dlouhou dobu. Míša je drobný pohledný chlapeček, tmavých vlásků, snědší pleti a modrých očí. I přes velmi předčasný porod je jeho zdravotní stav dobrý a psychomotorický vývoj je také progresivní. V pěstounské péči na přechodnou dobu všechno krásně dohání. Je to klidné miminko, velmi rád se chová, aktuálně si již začíná pobrukovat a pěstounům na přechodnou dobu dělá jenom radost.


Víťa, nar. 5/2006
Víťa to měl v rodině moc těžké, zažil dost nepěkných věcí, proto musel být březnu 2017 umístěn do dětského domova. Je to milý chlapec, navštěvuje 5. třídu ZŠ, prospěch má průměrný, slabší je v matematice, všeobecné znalosti má však výborné. Má světle hnědé vlasy a je drobnější postavy. Rodiče Víťu v DD nenavštěvují, protože bydlí velmi daleko. Žádné sourozence chlapec nemá. Je velmi hravý, komunikativní, potřebuje dostatek pozornosti. Při běžných činnostech bývá trochu zbrklý a roztěkaný, ale je snaživý.   S ohledem na to, čím si prošel, potřebuje trpělivý, klidný přístup, pochopení a domov, kde jej budou brát takového, jaký je.  


Jaroušek, nar. 2/2017
O Jarouška se po narození starala několik měsíců maminka. Potom ale musel být hospitalizován, protože měl zápal plic. Maminka v době jeho hospitalizace přišla o bydlení a odešla neznámo kam. Od té doby o Jarouška pečují pěstouni na přechodnou dobu. Jak říkají, je to neuvěřitelný smíšek, má prakticky stále dobrou náladu. Je to údajně velmi hodné a klidné děťátko. Dobře jí i spinká a jako každé miminko se rád mazlí a chová. Je zdravý a jeho vývoj je také naprosto v pořádku. Na každé fotografii je rozesmátý, má hnědé vlásky a hnědé oči. Nikdo z rodiny není s chlapečkem již dlouho v kontaktu. Do budoucna tak bude možné chlapečka osvojit, případně požádat o poručnickou péči. Pro Jarouška bychom již potřebovali rodinu, ze které nebude muset odcházet. Najdou se pěstouni, kteří by mu vytvořili domov?


Mirek, nar. 10/2010
Chlapec je umístěn od října 2016 v dětském domově. O umístění požádala sama maminka, protože s chlapcem neměla kam jít a potřebovala si vyřešit osobní záležitosti. Mirek je velmi chytrý, má bohatou slovní zásobu.  Zanedbávání a rizikový způsob života rodičů se na něm však podepsal. V rodině byl svědkem užívání alkoholu, drog, násilí, vulgarismů apod. Má tendence k problémovému chování, byla mu diagnostikována ADHD. Pro další vývoj chlapce je nezbytné zajistit stabilní zázemí, pevný denní režim, důsledné vedení a zejména projevy citu a zájmu. Mirek je pohledný chlapec hnědých vlasů i očí a je komunikativní. Hledáme pěstouny, kteří Mirkovi dokáží pomoct vyrovnat se s jeho minulostí a nastartovat jeho budoucnost.


Mireček, nar. 5/2014
Mireček se narodil mamince, která má potíže v oblasti užívání návykových látek. Tatínka nemá Mireček zapsaného v rodném listě. Maminka se nějakou dobu pokoušela o Mirečka starat sama. Moc se jí to nedařilo, a tak Mirečka předala svému příbuznému a od té doby není se synkem v kontaktu, nikdo neví, kde se vlastně maminka nyní zdržuje.  U příbuzných však Mireček také nemohl zůstat a několik měsíců strávil v ústavu, než byl předán do pěstounské péče na přechodnou dobu. U přechodných pěstounů se mu daří velmi dobře. Je šikovný, nebojácný, dobře jí, je zdravý, ještě nestonal. Velmi rychle se učí novým věcem, říkadlům, básničkám. Jeho vývoj je rovnoměrný.  Je to moc hodný chlapeček, nezlobí, nevzteká se, je klidný a spinká celou noc. Má rád, když  si může hrát venku a je rád ve společnosti jiných dětí. Je pozitivně emocionálně laděný. Protože je péče současných pěstounů časově ohraničená, hledáme pro Mirečka dlouhodobý domov. Do budoucna bude zřejmě možné chlapce i osvojit, zatím se však řeší složitá právní situace u soudu, a tak hledáme dlouhodobé pěstouny s širokým srdíčkem. Mareček je chlapeček líbivého vzhledu. Má souměrný obličej, krásný úsměv, tmavé vlásky a velké, tmavé oči s dlouhými řasami..
Poslední aktualizace dne 20.4.2018