Potřebujeme rodinu

Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Příběh Robíka

Upozornění

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze žadatelům, kteří jsou zařazeni v evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené některým z krajských úřadů v rámci ČR. O konečném zprostředkování náhradní rodinné péče rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje se souhlasem krajského úřadu, v jehož evidenci jsou žadatelé zařazeni.
Údaje o dětech jsou anonymizované.  Bližší údaje o dětech nelze sdělovat po telefonu, krajský úřad je poskytne žadatelům až při osobním seznámení s dokumentací dítěte. 

Jak to funguje?

1. V případě, že jste žadatel zařazený do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny kteréhokoliv krajského úřadu v rámci ČR a máte zájem o zprostředkování náhradní rodinné péče ke konkrétnímu dítěti z této rubriky, kontaktujte pracovnici pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Karlovarského kraje Mgr. Šárku Jandorovou na tel. číslo 354 222 624 nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Té sdělíte Vaše kontaktní údaje.

2. Následně budou na krajský úřad, v jehož evidenci jste vedeni jako osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, zaslány informace o dítěti. Pracovníci příslušného krajského úřadu posoudí Váš záměr a následně vyhodnotí, zda zašlou Krajskému úřadu Karlovarského kraje Vaší dokumentaci k faktickému projednání.

3. Pokud se tak stane, pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje svolají pracovní skupinu pro projednání dětí vhodných do náhradní rodinné péče a v kruhu odborníků rozhodnou, zda jste pro dítě vhodnými osvojiteli/pěstouny, či nikoliv.

 

Aktuálně hledáme rodinu pro:


David (nar. 7/2020) a Antonín (5/2022)

David je v péči přechodných pěstounů již od září 2022. Péče biologických rodičů o Davida byla velmi špatná. Proto některé návyky začal získávat až u pěstounů. Nicméně, jde o milého a veselého chlapce, který je zdravý. Je minoritního etnika. Trpí pouze atopickým ekzémem, musí se mu korigovat strava. Zpočátku se mu nechtělo moc chodit, raději se vozil v kočárku, nyní ale chodí rád na procházky do lesa. U Davida probíhá osobní kontakt s matkou cca jednou za měsíc. Antonín je od prosince 2022 u přechodných pěstounů. Prodělal operaci po stomii střev. Aktuálně je v tomto směru vše v pořádku. Jednou za 14 dní dochází na cvičení Vojtovy metody, cvičí i doma. Leze po celém bytě a začal si i sám sedat. Je šikovný, brouká si a začíná říkat slabiky. Má pravidelný denní režim. Při usínání vyžaduje přítomnost pěstounky. Matka o Antonína neprojevuje žádný zájem. Chlapci spolu doposud nevyrůstají. V péči přechodných pěstounů oba udělali velký kus práce, je ale potřeba zajistit pro ně stabilní rodinné zázemí, kde budou vyrůstat spolu.


Sourozenci Filip (9/2017), Ema (6/2018), David (1/2020) a Soňa (9/2021).

Přestože jsou sourozenci nízkého věku, všichni čtyři k sobě mají velmi blízko. Starší pomáhají mladším a mladší vyžadují pozornost starších. Všichni jsou bez větších zdravotních problémů. Jsou temperamentní, učí se dodržovat pravidla a respektovat autority. Do října 2022 vyrůstali se svými rodiči. Soužití rodičů nebylo úplně ideální. I přes pomoc, která byla rodině nabídnuta, se bohužel sourozenci ocitli bez péče rodičů a nyní se nacházejí v zařízení. Tito sourozenci potřebují vyrůstat spolu, proto pro ně hledáme vhodnou rodinu, která by se jich ujala.


Valerie (nar. 11/2008)

Valerie navštěvuje sedmou třídu základní školy. Proto, aby vše zvládala bez větších problémů, potřebuje navštěvovat školu se speciálními vzdělávacími potřebami. Ráda by se v budoucnu věnovala nějaké sportovní aktivitě. Je tichá a moc se neprojevuje. Je hubená, drobnější postavy. Má hnědé oči, tmavé polodlouhé vlasy. Rodiče jsou menšinového etnika. Nosí dioptrické brýle. Má za sebou složitou cestu. Nyní je od září 2022 v zařízení. Je v kontaktu se svou matkou a mladšími sourozenci. Sama Valerie stojí o pěstounskou péči, kde by měla šanci zažít vřelé a stabilní rodinné prostředí.


Sourozenci Dominik (nar. 3/2009) a Radek (nar. 1/2013)

Pro Dominika (3/2009) a pro jeho bratra Radka (1/2003) hledáme pěstounskou rodinu, která by chlapce převzala do dlouhodobé péče. Chlapci se od června 2022 nacházejí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Již od narození to v životě neměli vůbec jednoduché. Brzo přišli o otce a maminka, i když i nyní má o chlapce zájem, nemá vytvořeny podmínky pro to, aby chlapcům zajistila vhodné prostředí pro jejich zdravý vývoj.

Starší, Dominik, dochází již do 7. ročníku ZŠ. Pokud má prostor a péči, rád se učí novým věcem. Je velmi šikovný během tělocviku a při výtvarné výchově. Baví ho hodiny matematiky. Je skromný a z každé maličkosti má radost. Je vysoký, štíhlý a zdravý s klidnou a tichou povahou. 

Mladší, Radek, aktuálně chodí do 2. třídy. První ročník musel opakovat, ale nakonec ho zvládl s vyznamenáním. Oproti svému bratrovi je živější povahy a rád vymýšlí lumpárny. Je štíhlý, nosí brýle, a pokud je dobře veden, je velmi šikovný. S emočním napětím se vyrovnává po svém.

Sourozenci jsou na sebe hodně navázáni a aktuálně potřebují podporu a průvodce při poznávání světa.


Sourozenci Pavlínka (nar. 3/2014) a Jitka (nar. 12/2015)

Hledáme pěstounskou rodinu pro sestry Pavlínku (3/2014) a Jitku (12/2015), dvě sestry majoritního etnika, světlých očí i vlasů. Holky svou životní cestu započaly u své matky a jejího druha, vyrůstaly v nevyhovujících podmínkách, a když maminka přišla o bydlení, skončily u své babičky a dědy. Jednoho dne však byla Pavlínka přivezena do nemocnice s amputovanými dvěma prstíky, a protože okolnosti nehody byly nejasné, začaly věc řešit úřady. Zdálo by se, že holky měly štěstí, protože se rychle dostaly do náhradní pěstounské rodiny, ke které mají vytvořenou silnou citovou vazbu. Ovšem život dovede být nevyzpytatelný. U Pavlínky se postupem času začaly objevovat problémy, které péči o holky dělaly náročnější a na které pěstouni nebyli připraveni. V roce 2020 byla u Pavlínky diagnostikována lehká mentální retardace. Má vývojové vady a narušenou psychomotoriku, z toho důvodu často padá a mívá po těle modřiny. Koncem roku 2021 si pěstouni museli připustit, že jim na péči o děvčata nezbývají síly a s těžkým srdcem pěstounskou péči aktuálně přerušují.

Jitka je zdráva, má velkou slovní zásobu a je velmi zvídavá, momentálně navštěvuje MŠ, kde se jí líbí a těší se do školy. Pavlínka chodí do 1. třídy ZŠ, má přiděleného asistenta pedagoga, ve škole je velmi pozitivně hodnocena a chválena a i přes svůj handicap, kvůli kterému mívá své dny, je společenská, aktivní a usměvavá. Sestry jsou na sebe silně vázané, nikoho jiného než sebe nemají, a jak to mezi sourozenci bývá, dokážou se mezi sebou pohádat a občas neví, jak mezi sebou konflikty řešit. Proto pro ně hledáme trpělivé rodiče, kteří pro ně budou mít pochopení a především spoustu lásky pro obě dvě, protože nikoho jiného, než sebe navzájem, nemají.


Sourozenci Jindřiška (nar. 6/2012) a Sabinka (nar. 8/2013)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro sestřičky, které jsou aktuálně umístěné v dětském domově. Maminka má bohužel spoustu starostí sama se sebou, starat se nemůže a není zde výhled ani v budoucnu. 

Dívenky jsou zdravé, líbivého vzhledu, tmavých očí i vlásků, snědé pleti. V důsledku zanedbávání v původní rodině jsou u děvčat sledována mírná opoždění, která jsou způsobená deprivací, avšak v podnětném prostředí je značný výhled na zlepšení. Děvčata jsou na sebe silně fixovaná, mají jedna druhou a navzájem drží při sobě. Chodí do mateřské školy, chodí tam rády a vždy se těší, umějí navázat kontakt s kamarády i dospělými, respektují přirozenou autoritu. S vrstevníky nemají problémy, rády pomáhají mladším dětem. Umí dodržovat dohodnutá pravidla, jsou přizpůsobivá. Rády si kreslí a v této činnosti se za pomocí paní učitelky zlepšují, rády tančí, umějí udržet rytmus. Zvládají sebeobsluhu, jsou samostatné v oblékání i v jídle. Holčičky jsou mazlivé a pozitivně laděné, mají radost, když mohou pomoci paní učitelce a jsou za to pochváleny.
Děvčata potřebují klidné a podnětné prostředí tolerantní a trpělivé rodiny, která se jim bude moci plně věnovat.   Sourozenci Štěpánka (nar. 2/2014), Julius (nar. 4/2015), Sandra (nar. 2/2017)

Hledáme velkou pěstounskou náruč pro skupinu tří sourozenců. Čtyři sourozenci byli přivedeni na úřad svými rodiči, kteří ztratili bydlení a nedokázali se o své děti dále starat. Děti byly umístěny do dětského centra a průběžně se jim hledala náhradní rodina, což se prozatím nepodařilo. Jelikož jsou děti již větší, nadále nemohou společně zůstat v tomto zařízení a je nutné vyřešit jejich další umístění. Nejmladšímu ze sourozenců (Norbert 3/2019) se aktuálně zprostředkovává pěstounská péče a to na doporučení psychologa, který vyhodnotil vazby mezi sourozenci. Ostatní děti, které jsou na sebe velmi citově navázané nelze rozdělit a je nutné je umístit společně. Děti jsou zdravé, jsou světlejší pleti a tmavších vlásků. Hledáme tolerantní pěstouny, kteří by podporovali pravidelné kontakty mezi všemi sourozenci. Rodiče se o děti nemohou starat a kontakty neprobíhají.
Poslední aktualizace dne 29.6.2023