Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

Saša Rašilov v roli starostlivého tatínka neodolatelně „kouzlí“ s nasliněným kapesníkem ve spotu kampaně Hledáme rodiče. Video, které prostě musíte vidět!

Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

David Švehlík a souboj o „poděděný“ svetr v hlavních rolích spotu kampaně Hledáme rodiče. Jak tenhle boj dopadne? Podívejte se!

Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

Ondřej Vetchý a vzpomínka na „trapné“ chvíle, které v pubertě s rodiči zažil snad každý z nás. Připomeňte si je ve spotu kampaně Hledáme rodiče!

Není mi lhostejný osud opuštěných dětí, dětí v dětských domovech... Josef Váňa

Karlovarský kraj dne 29.01.2016 zahájil kampaň pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji s názvem „Staňte se pěstounem“. Cílem kampaně je oslovení co nejpočetnějšího spektra občanů Karlovarského kraje a kampaní přivést oslovené občany k možnosti stát se pěstouny. Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče v náhradním rodinném prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny je dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kterým je také krajský úřad.

Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel zřídil dle ustanovení § 38a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "ZSPOD") k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany poradní sbor. Účelem poradního sboru je mimo jiné zejména spolupráce na vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů a vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Poradní sbor si v současné době stanovil jako svoji prioritu podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji. 

Pozvánka na promítání dokumentu Adopce: Konkurz na rodiče

Kdy: 6.6.2018 od 16.00 hod Kde: Pedagogicko - psychologická poradna Sokolov (K.H.Máchy 1276) Pořádá:Centrum pro dítě a rodinu Valika

Čtěte více...

Pozvánka na promítání dokumentu Adopce: Konkurz na rodiče

Kdy: 5.4.2018 od 16.00 hod Kde: Hotel Dvorana Karlovy Vary (Chebská 394/44) Pořádá:Centrum pro dítě a rodinu Valika

Čtěte více...

Informační akce pro zájemce o pěstounskou péči

Kde: Kavárna Joker, Valdštejnova 8, Cheb Kdy: 4.12.2017 od 16.00 hod Pořádá: Centrum pro dítě a rodinu Valika

Čtěte více...

Výstava fotografií pěstounů Karlovarského kraje

Kde: Café Nostress v areálu Krajského úřadu Výstava potrvá do 30.11.2017

Čtěte více...