Zprostředkování pěstounské péče a osvojení probíhá i v době nouzového stavu. Proces předávání dítěte a další konkrétní okolnosti zprostředkování se dějí s ohledem na individuální zhodnocení situace na straně dítěte i dotčených dospělých. Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomuto tématu vydalo stanovisko, které si můžete přečíst na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Stanoviska_SPOD_k_14_4_2020.pdf/