Potřebujeme rodinu

Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Příběh Robíka

Upozornění

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze žadatelům, kteří jsou zařazeni v evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené některým z krajských úřadů v rámci ČR. O konečném zprostředkování náhradní rodinné péče rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje se souhlasem krajského úřadu, v jehož evidenci jsou žadatelé zařazeni.
Údaje o dětech jsou anonymizované.  Bližší údaje o dětech nelze sdělovat po telefonu, krajský úřad je poskytne žadatelům až při osobním seznámení s dokumentací dítěte. 

Jak to funguje?

1. V případě, že jste žadatel zařazený do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny kteréhokoliv krajského úřadu v rámci ČR a máte zájem o zprostředkování náhradní rodinné péče ke konkrétnímu dítěti z této rubriky, kontaktujte pracovnici pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Karlovarského kraje Mgr. Bc. Alici Pichrtovou na tel. číslo 354 222 624
nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Té sdělíte Vaše kontaktní údaje.

2. Následně budou na krajský úřad, v jehož evidenci jste vedeni jako osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, zaslány informace o dítěti. Pracovníci příslušného krajského úřadu posoudí Váš záměr a následně vyhodnotí, zda zašlou Krajskému úřadu Karlovarského kraje Vaší dokumentaci k faktickému projednání.

3. Pokud se tak stane, pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje svolají pracovní skupinu pro projednání dětí vhodných do náhradní rodinné péče a v kruhu odborníků rozhodnou, zda jste pro dítě vhodnými osvojiteli/pěstouny, či nikoliv.

 

Aktuálně hledáme rodinu pro:

Elizabeth (nar. 6/2019)

Hledáme pěstouny pro dvouletou holčičku tmavé pleti, výrazných očí a tmavých vlásků. Aktuálně se nachází v péči přechodných pěstounů, je to velmi kontaktní, kamarádská a laškující holčička. Zhruba v půl roce prodělala akutní operaci střev, ale nemá žádné omezení a je to zdravá „čertice“, která dle slov pěstounky sní všechno, co dostane na talíř. I přesto, že má Elizabeth více sourozenců není nikdo z rodiny, kdo by se o ni mohl starat.


Anička (nar. 1/2012)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro 9. letou slečnu. Anička je krásná, blonďatá a modrooká dívenka, která byla odebrána z rodiny pro špatnou péči a nepodnětné prostředí. Aktuálně navštěvuje 2. třídu základní školy a je šikovná, samostatná avšak často negativisticky laděná. Velmi ráda maluje a čte, naopak bojuje s matematikou. Pro Aničku hledáme rodinu, která bude umět s dívenkou pracovat, bude nutné důsledné vedení, nastavení pravidel a režimu.


Petruška (nar. 9/2017)

Hledáme pěstounskou rodinu s velkým srdcem pro nádhernou dívenku, které osud pár měsíců po narození přichystal těžkou zkoušku. Petruška utrpěla úraz, následkem kterého došlo ke zpoždění psychomotorického vývoje (její vývoj odpovídá rozmezí 10-15měsícům věku).  Aktuálně se nachází v péči přechodné pěstounky, která se jí naplno věnuje a ze všech sil se snaží vše dohnat a pilně s holčičkou rehabilituje. Petruška v její péči dělá obrovské pokroky, snaží se komunikovat s okolím, používá verbální i neverbální prostředky, slovní zásoba se postupně rozšiřuje a má velikou snahu se domluvit či projevit svou vůli. Petruška se dovede soustředit, reaguje na pokyny a má velmi ráda legraci. Nyní již nepotřebuje speciální kočárek s oporou, který doposud užívala, ale využívá běžný, odpovídající její velikosti. Petruška má velkou snahu se stavět na nožičky, kdy to již nevzdává a pokouší se do té doby, než se jí to podaří. Z lékařského hlediska je její další vývoj nejistý, ale věříme, že při obdobné péči, kterou jí poskytuje přechodná pěstounka se její stav i nadále bude neustále zlepšovat.


Amálie (nar. 11/2020)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro dívenku světle hnědých vlásků, tmavých očí a světlejší pleti. Amálka je zdravá a dle pediatra a psychologa vývoj holčičky odpovídá jejímu věku. Od narození je v péči přechodné pěstounky. Amálka je klidné a zvídavé miminko, jí a spí bez problémů. Má ráda masírování bříška a nožiček, nejraději usíná při houpání v závěsné postýlce. Rodiče mají hodně starostí, návrat do rodiny ani kontakty se nepředpokládají.  


Stela (nar. 8/2016) a René (nar. 8/2017)

Hledáme otevřenou pěstounskou náruč pro sourozence Stelu a Rendu. Děti jsou zdravé, bystré, chytré a přiměřeně temperamentní, jejich vývoj odpovídá věku. V jednání jsou slušné, dokáží samostatně pozdravit, poprosit, když se něčeho dožadují a také poděkovat. Jsou samostatné v jídle, hygieně, oblékání. Velmi dobře se zapojují do společenského života, jsou zvídavé a rády se učí novým věcem. Samostatně si hrají, Stela má ráda panenky a René autíčka jako typický kluk. Rády poznávají přírodu, ať už zahrádku nebo les, kde si vyhrají nejlépe. Mají také rády hry v dětském kolektivu, kde se učí písničky a říkadla, malují, vyrábějí drobné předměty. Jsou veselé a pozitivně laděné, večer po přečtení pohádky bez problémů usínají a ráno se budí s dobrou náladou. Děti jsou hnědooké, mají světle hnědé vlasy a světlejší pleť.
Rodiče mají bohužel spoustu starostí a aktuálně není v jejich možnostech se o děti osobně starat, dají se však předpokládat kontakty s rodinou..


 Davídek (nar. 9/2016) a Natálka (nar. 6/2019)

Hledáme vhodnou náhradní rodinu pro šikovné a zdravé sourozence tmavých vlásků i očí, dlouhých řas, líbivého vzhledu. Dětičky jsou součástí větší sourozenecké skupiny, ale pravděpodobnost umístit je do jedné rodiny, není moc reálná.

Davídek je citlivý chlapec, který chrání svojí sestřičku a moc rád si s ní hraje. Je aktivní, šikovný, zručný, hezky mluví a rozumí tomu, co se po něm požaduje. Vyžaduje pozornost přiměřenou věku, rád se učí všemu novému a moc se těší, až začne chodit do školky. Je to vděčný a milý chlapec.
Natálka byla po umístění hodně navázaná na maminku, v zařízení se adaptovala bez zásadních problémů. Nyní začíná chodit, ráda staví kostky, opakuje slova. Je to veselá, usměvavá a zdravá dívenka. Psychomotorický vývoj dětí odpovídá jejich věku. Dětičky si spolu hezky vyhrají a jsou na sebe silně fixované.

Rodiče by se o děti rádi starali, ale jejich rodinná situace jim to neumožňuje. Předpokládají se kontakty s biologickou rodinou.


Sourozenci Jindřiška (nar. 6/2012) a Sabinka (nar. 8/2013)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro sestřičky, které jsou aktuálně umístěné v dětském domově. Maminka má bohužel spoustu starostí sama se sebou, starat se nemůže a není zde výhled ani v budoucnu. 

Dívenky jsou zdravé, líbivého vzhledu, tmavých očí i vlásků, snědé pleti. V důsledku zanedbávání v původní rodině jsou u děvčat sledována mírná opoždění, která jsou způsobená deprivací, avšak v podnětném prostředí je značný výhled na zlepšení. Děvčata jsou na sebe silně fixovaná, mají jedna druhou a navzájem drží při sobě. Chodí do mateřské školy, chodí tam rády a vždy se těší, umějí navázat kontakt s kamarády i dospělými, respektují přirozenou autoritu. S vrstevníky nemají problémy, rády pomáhají mladším dětem. Umí dodržovat dohodnutá pravidla, jsou přizpůsobivá. Rády si kreslí a v této činnosti se za pomocí paní učitelky zlepšují, rády tančí, umějí udržet rytmus. Zvládají sebeobsluhu, jsou samostatné v oblékání i v jídle. Holčičky jsou mazlivé a pozitivně laděné, mají radost, když mohou pomoci paní učitelce a jsou za to pochváleny.
Děvčata potřebují klidné a podnětné prostředí tolerantní a trpělivé rodiny, která se jim bude moci plně věnovat.   


Sourozenci Zoran nar. 11/2014, Martin nar. 7/2016 a Michal nar. 6/2017

Hledáme rodinu pro tři sourozence, kteří jsou momentálně v dětském domově v Plzeňském kraji, kam byli přemístěni ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kluci mají tmavší pleť, tmavé vlásky i tmavá kukadla, na první pohled je vidět, že je to sourozenecká trojka jak se patří – „prostě jako vejce vejci“. Všichni tři sourozenci jsou zdraví, ale jeví se díky zanedbání a nezájmu ze strany rodičů jako lehce opoždění a to zejména v oblasti řeči. Bohužel se dětem nedostávalo téměř žádné lásky, péče ani výchovy a tudíž budou potřebovat tolerantní a trpělivou pěstounskou rodinu, která jim jejich smutný začátek života rozjasní a bude se jim plně věnovat. Rodiče jezdí za dětmi do zařízení nárazově, zhruba 1x za 2měsíce a návrat do rodiny je zřejmě nereálný.


Sourozenci Štěpánka (nar. 2/2014), Julius (nar. 4/2015), Sandra (nar. 2/2017)

Hledáme velkou pěstounskou náruč pro skupinu tří sourozenců. Čtyři sourozenci byli přivedeni na úřad svými rodiči, kteří ztratili bydlení a nedokázali se o své děti dále starat. Děti byly umístěny do dětského centra a průběžně se jim hledala náhradní rodina, což se prozatím nepodařilo. Jelikož jsou děti již větší, nadále nemohou společně zůstat v tomto zařízení a je nutné vyřešit jejich další umístění. Nejmladšímu ze sourozenců (Norbert 3/2019) se aktuálně zprostředkovává pěstounská péče a to na doporučení psychologa, který vyhodnotil vazby mezi sourozenci. Ostatní děti, které jsou na sebe velmi citově navázané nelze rozdělit a je nutné je umístit společně. Děti jsou zdravé, jsou světlejší pleti a tmavších vlásků. Hledáme tolerantní pěstouny, kteří by podporovali pravidelné kontakty mezi všemi sourozenci. Rodiče se o děti nemohou starat a kontakty neprobíhají.


Daniel (nar. 8/2002) Nella (nar. 2/2006) a Tea (nar. 9/2013)

Aktuálně hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro tři sourozence. Maminka dětem zemřela a tatínek se zdržuje neznámo kde. Širší rodina se o děti postarat nemůže, proto jsou sourozenci společně umístěni v dětském domově v Karlovarském kraji. Děti jsou zdravé, dvě starší navštěvují běžnou ZŠ, není diagnostikována žádná porucha učení, pozornosti aj. S ohledem na matčinu nemoc je nejstarší Daniel zvyklý pomáhat s péčí o mladší sestry. Sourozenci jsou si blízcí, jejich případné rozdělení by pro ně znamenalo velkou emocionální zátěž. Všechny tři děti jsou šikovné a pohledné. Mají tmavé vlasy, Daniel a Tea mají modrošedé oči, Nella má oči hndědozelené. Pomozte nám těmto dětem najít novou rodinu.


Víťa (nar. 5/2006)
Víťa to měl v rodině moc těžké, zažil dost nepěkných věcí, proto musel být březnu 2017 umístěn do dětského domova. Je to milý chlapec, navštěvuje 5. třídu ZŠ, prospěch má průměrný, slabší je v matematice, všeobecné znalosti má však výborné. Má světle hnědé vlasy a je drobnější postavy. Rodiče Víťu v DD nenavštěvují, protože bydlí velmi daleko. Žádné sourozence chlapec nemá. Je velmi hravý, komunikativní, potřebuje dostatek pozornosti. Při běžných činnostech bývá trochu zbrklý a roztěkaný, ale je snaživý.   S ohledem na to, čím si prošel, potřebuje trpělivý, klidný přístup, pochopení a domov, kde jej budou brát takového, jaký je.  


Mirek (nar. 10/2010)
Chlapec je umístěn od října 2016 v dětském domově. O umístění požádala sama maminka, protože s chlapcem neměla kam jít a potřebovala si vyřešit osobní záležitosti. Mirek je velmi chytrý, má bohatou slovní zásobu.  Zanedbávání a rizikový způsob života rodičů se na něm však podepsal. V rodině byl svědkem užívání alkoholu, drog, násilí, vulgarismů apod. Má tendence k problémovému chování, byla mu diagnostikována ADHD. Pro další vývoj chlapce je nezbytné zajistit stabilní zázemí, pevný denní režim, důsledné vedení a zejména projevy citu a zájmu. Mirek je pohledný chlapec hnědých vlasů i očí a je komunikativní. Hledáme pěstouny, kteří Mirkovi dokáží pomoct vyrovnat se s jeho minulostí a nastartovat jeho budoucnost.
Poslední aktualizace dne 19.07.2021